Apie vieną vakarą Kaune

Vieną vakarą ant kelių pasisodinau Grožybę. Ir ji man pasirodė kupina kartėlio. Ir aš ją išplūdau.

 

Aš labai myliu Kauną. Visus jo netobulumus, ydas ar išvaizdos trūkumus. Lygiai kaip mylėtum savo vaikystės draugą (nors ir tam tikromis gyvenimo akimirkomis jis lipte liptų tau per gerklę). Ko gero panašiai artimas man pasidarė ir festivalis „Kaunas Photo“, organizuojamas jau devynerius metus, lankomiausias fotografijos renginys Lietuvoje, didžiausias festivalis Baltijos šalyse, o jo surengtos parodos eksponuojamos tolimajame užsienyje... Tačiau šiandien aš norėčiau pakalbėti apie „Kaunas Photo“ šiek tiek kitaip.

 

Šiais metais renginys vyko rugsėjo 2–6 dienomis. Šiųmetinė tema buvo įvardinta kaip „Siekimas“. Trumpai tariant, nagrinėjama jau daugelyje gyvenimo sferų nagrinėta tema – XXI amžiaus žmogus, jį lydinti urbanizacija, vartotojiškumas ir liūdnos to pasekmės (ko gero, toks temos pasirinkimas tiesiog privalomas kiekviename meniniame festivalyje, nelyginant global warming skyrelis mokykliniame anglų kalbos vadovėlyje). Tad štai vieną (rugsėjo 3-osios) vakarą, dailėtyrininkiškos dvasios vedama, nusprendžiau įvertinti dvi „Kaunas Photo“ surengtas parodas, vykusias Kauno fotografijos, bei „Meno parko“ galerijose. Pirmoji – Kauno fotografijos galerijoje pristatyta amerikiečių menininkės Jenifer B. Thoreson paroda „Testamentas“. Nesiimsiu nagrinėti pačių fotografijų (kaip ir kitų renginyje dalyvavusių menininkų), tačiau eilinį kartą pasikartosiu girdama galerijos atliktą darbą ruošiant ekspoziciją. Šįkart ypač noriu išskirti patį nuotraukų pateikimą, kuris yra atgaiva akiai po begalės begalės prastai pateiktų lietuvių fotografijos parodų (apskritai Lietuvoje be Donato Stankevičiaus, kurio kuruojamos parodos pasižymi išskirtinai kokybišku pateikimu, esu mačiusi tik pavienes gerai išeksponuotas fotografijos parodas). Ką jau kalbėti apie ekspozicijų finansavimą, kurio nebuvimas išmuša iš vėžių ir patį geriausią kuratorių. Ir šią mano nuomonę patvirtins kita, „Meno parko“ galerijoje vykstanti paroda.

 

Čia nesitikėkite taisyklingos lietuvių kalbos anotacijose (ką jau kalbėti apie gramatiką), nenorėkite ir suprasti, kaip ir kodėl čia pristatomi būtent tie menininkai, o ne kažkas kita. O pristatomi buvo penki, skirtingų tautybių fotografai (Guillermo Srodek-Hart, Chang Kyun Kim, Pierre Folk, Marion Gambin ir Gabriele Micalizzi). Antrame galerijos aukšte – esto Andrus Joonas paroda, tačiau tai, kad ji nepriklauso „Kaunas Photo“ renginiui, ko gero, turi suprasti iš to, jog susirinkus krūvai žmonių ir prasidėjus oficialiam atidarymui, jis neminimas (o gal iš pirmo/antro aukšto skirsnio?). Bet kuriuo atveju, ar minimas, ar ne, kaip ir pačių menininkų pristatymų, ko gero, neteks išgirsti dėl pačios paprasčiausios priežasties – neišgirsi. Argi neapmaudu dalyvauti parodos atidaryme be garso ir be teksto, tarsi taikant principą nieko nematau, nieko negirdžiu, nieko nežinau? Kitaip tariant, šalia to, jog abi parodos yra netoli viena kitos geografiškai, jos neturi kitos jungties.

 

Ir dar. One man show. Mindaugas Kavaliauskas, festivalio įkūrėjas ir direktorius, buvo viskas: jis fotografavo (nors baisu sakyti „fotografavo“ kalbant apie fotografiją, kai nuotraukos buvo gaminamos planšetiniu kompiuteriu), jis vertėjavo (nueidamas ir vėl grįždamas prie bešnekančių užsieniečių jis vis tiek žinodavo, ką išversti), jis pristatinėjo abi parodas (dviem kalbomis), jis koordinavo kiekvieną vėjelį, papūtusį į „Kaunas Photo“ langus. Jis, labiausiai tiesiogine prasme, kokią įsivaizduojate, buvo viskas.

 

Aš labai noriu tikėti, jog apmaudas del kito netobulumo, visi tie įtrūkimai tėra laikina priverstinė fazė, kad tuoj tuoj baigs pliaupti pirmas rudeninis dangus, tuoj bus galima išsivaduoti iš pažliugusių batų ir, kaip tie lapai prie žemės, prilipusių prie kūno šlapių drabužių, susisupti ir tiesiog būti. Kaune.