<<>>

Kristina Sereikaitė

AUTORIAUS DARBAI:

NEKALTYBĖ 2009, Lietuva
Ši serija paremta trapia žmogaus egzistencija. Kūnas, kankinamas vandeniu budina sielą naujai kokybei ir šviesai. Jis nuplauna visas žmogaus nuodėmes, mintis, visą praeitį. Naujai gimęs žmogus pasiruošęs vėl susitikti su pasauliu.
NEKALTYBĖ 2009, Lietuva
Ši serija paremta trapia žmogaus egzistencija. Kūnas, kankinamas vandeniu budina sielą naujai kokybei ir šviesai. Jis nuplauna visas žmogaus nuodėmes, mintis, visą praeitį. Naujai gimęs žmogus pasiruošęs vėl susitikti su pasauliu.
NEKALTYBĖ 2009, Lietuva
Ši serija paremta trapia žmogaus egzistencija. Kūnas, kankinamas vandeniu budina sielą naujai kokybei ir šviesai. Jis nuplauna visas žmogaus nuodėmes, mintis, visą praeitį. Naujai gimęs žmogus pasiruošęs vėl susitikti su pasauliu.
NEKALTYBĖ 2009, Lietuva
Ši serija paremta trapia žmogaus egzistencija. Kūnas, kankinamas vandeniu budina sielą naujai kokybei ir šviesai. Jis nuplauna visas žmogaus nuodėmes, mintis, visą praeitį. Naujai gimęs žmogus pasiruošęs vėl susitikti su pasauliu.

APIE:

Kristina Sereikaitė
Gimė: 1980 12 15
Studijos: 2010 - 2012 Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija, Teatro ir Kino fakultetas, Vaizdo operatorės magistrantūros studijos.
2006 - 2010 Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija, Teatro ir Kino fakultetas, TV operatoriaus meistriškumo bakalauro studijos.
2002 – 2005 Vilniaus Dizaino kolegija, Dizaino fakultetas, fotografijos technologijos studijos.

2007 Stažuotė Nacionalinėje fotografijos mokykloje (L’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie - ENSP), Arlis, PRANCŪZIJA.

TEIGINIAI, RAKTAŽODŽIAI:

„Kristinos Sereikatės profesinė ir kūrybinė biografija yra susijusi su globaliomis vizualinės kultūros studijomis. Jos 2000-2012 m. biografijoje persipina kinematografiniai ir fotografiniai edukaciniai elementai, leidžiantys autorei profesionaliai reikštis abiejose veiklos srityse. Jos profesinė raida audiovizualinėje srityje buvo nuosekli ir apima pilną šiuolaikinio audiovizualinio meno studijų spektrą – režisūros studijos Klaipėdos universitete, fotografijos studijos Vilniaus Dizaino ir technologijų kolegijoje ir Nacionalinėje fotografijos mokykloje (L’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie – ENSP), Arlyje (Prancūzija), operatorinės studijos Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje. Kristinos kūrybinė veikla vienareikšmiškai atspindi jos studijų lauką – profesionali fotografijos ir operatorinio meno sintezė, leidžianti operuoti abiejų sričių raiškos galimybėmis. Fotografijos srityje autorė jau turi susiformavusį pakankamai aiškų kūrybinį braižą, kurį galima apibūdinti kaip romantinę šiuolaikinės visuomenės personifikaciją. Jos darbai reflektuoja emocinę individo būseną, kuri analizuojama atsietai nuo civilizacinių, urbanistinių, demografinių ir kitų, su šiuolaikine žmogaus būtimi susijusių laukų. Tai savotiška būsena, kuri asocijuojasi su reminiscencijų, prisiminimų, asociacijų refleksijomis. Šios refleksijos yra pateikiamos per jaunystės, feminizmo, kartų kaitos, personalines istorinės savivokos prizmes.

 

Kosmopolitiniame globalizacijos kontekste Kristinos darbai patraukia emociniu subjektyvizmu, jausmingumu, kuriame dera šiuolaikinės asmeninio, personifikuoto ir europinio, globalizuoto identiteto raiškos“. Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, menų ekspertė Eglė Jaškūnienė “Kristinos Sereikaitės fotografinė kūryba pasižymi menine ir stilistine branda bei nuoseklumu. Tai liudija jos kūrybinį sąmoningumą ir kryptingą vizualinį mąstymą. Tai, kad autorė studijavo ir lygiagrečiai fotografinei kūrybai profesionaliai praktikuoja kino operatoriaus darbą, suteikia ir jos fotografinių atvaizdų ciklams tam tikros kinematografinės kokybės, kinui būdingos sapno erdvės pojučio. Ši ypatybė, mano nuomone, išskiria K. Sereikaitės kūrybą šiuolaikinės Lietuvos fotografijos kontekste”. Nepriklausomas šiuolaikinės kultūros ir meno reiškinių tyrinėtojas, kritikas, dėstytojas ir vertėjas Jurij Dobriakov.

NUORODOS:

KOMENTARŲ