<<>>

Vsevolod Kovalevskij

AUTORIAUS DARBAI:

“ARTIST STATEMENT ON THE WALL WHO IS THE FAIREST OF THEM ALL?”
„Kūrinyje nagrinėjama aprašymo “artist statement” reikšmė ir svarba. Pasinaudojant kompiuteriniu aprašymo teksto generatoriumi, sukuriami tušti (aprašomo objekto ne- turintys) kūriniai. Plakate ant sienos esanti citatas iš pasakos “Snieguolė ir septyni nykštukai” bei stikle atsispindintys ant priešais esančios sienos sukabinti neesančių kūrinių aprašymai skatina apmąstyti kūrinių aprašymų prasmę šiuolaikinio meno kontekste.
Tai Šviesos piešinių serija, kurioje apmąstomi erdvės ir laiko santykiai, dabarties momentas ir žmogaus būvis. Kuomet tyrinėjamas vaizdo generavimo procesas, galima pamatyti, jog erdvė, laikas ir žmogiškasis suvokimas yra trys faktoriai, kurie numato įvykių baigtį, veik nenuspėją rezultatą, kuris visgi didžiąja dalimi priklauso nuo tam tikrų, unikalių prielaidų. Pasitelkus vieną seniausių šviesos įleidimo technikų, CAMERA OBSCURA, autorius fiksuoja pirminį šviesos šaltinį. Šiuo veiksmu gilinamasi ne tik į pačios fotografijos kaip medijos prigimtį: šviesos pagavimas, vaizdo formavimasis, laiko aspektas (ir t.t), bet ir į mus supančios erdvės apmąstymus. Iškyla vidinė dvejonė, ar fotografija, kaip medija, užfiksuoja realybę, ar simuliuoja iliuzinę regą? Stengiantis pažvelgti į tokius neįtikėtinai didelius objektus kaip dangaus kūnai ir pateikiant mažą jų aktualybės dalelę, bandoma išryškinti vertikalų makro ir mikro pasaulių santykį. Tad iškyla matomo/nematono, tikro/netikro bei realybės/iliuzijos dichotomijos. Taip atsitinka dėl pačių žmonių vidinio dualizmo – racionalaus proto, veikiančio priežasties-pasėkmės principu ir iracionalaus proto, kuris kyla iš nekvestionuojamų išankstinių nuostatų, tokių kaip – pasaulis yra apvalus, nes taip įrodo mūsų mokslinė įranga bei teorija, bet ne todėl, kad mes iš tikrųjų galime pajausti pasaulio apvalumą savo rankos delne. Taigi svarstymams pateikiamas filosofinis klausimas: „Ar realybė yra tokia, kokia mes ją matome/suvokiame, ar tai tik atspindžių ir iliuzijų (sąmonės)
Naudojant patį įprasčiausią garsą, girdimą Kuršių nerijoje ir redaguojant jį, pasitelkiant georgrafinius ir topografinius Baltijos jūros, Kuršių nerijos bei Kuršių marių išmatavimus. Garsas redaguojamas taip, kad išmatavimų duomenys pateikiami garso bangų pavidalu. Tokiu būdu, sukuriami garsai atspindintys pačią vietovę. Tonas medijuojamas iki beerdvės, besitęsiančios ir harmonizuojančios melodijos. Šis darbas buvo sukurtas Nidos meno kolonijos, menininkų rezidentūros programos metu.

APIE:

Vsevolod Kovalevskij
Gimė: 1988
Studijos: Vilniaus dailės akademija 2013 BA
Vilniaus dailės akademija 2015 MA
Rupert 2014

TEIGINIAI, RAKTAŽODŽIAI:

Vsevolod Kovalevskij kūryboje galima rasti tiek autobiografinių motyvų, kartais – labai jautrių ir asmeniškų (video filmas Pažadas, 2010), tiek socialinės kritikos tematikos (NeMatomas, 2010). Tačiau labiausiai pastebimi tie jo darbai, kurie tyrinėja pačių medijų (fotografinių, video, skaitmeninių) prigimtį, perkeldami jas į estetinės reprezentacijos, konceptualaus paradokso, procesualumo ir vietos specifikos kontekstus. Jis eksperimentuoja su įvairiomis priemonėmis, ieškodamas savęs ir santykio su žiūrovu, kuris tikėtinai dažnai virsta dalyviu, įsitraukiančiu į socialinius saitus tarp menininko, savęs ir kitų bendruomenės narių.

NUORODOS:

 

MENOTYRININKO KOMENTARAS:

 

Vsevolodas Kovalevskis studijuoja Vilniaus dailės akademijoje fotografijos ir medijos menus. Darbuose narplioja įvairias temas: kritikuoja tam tikras šiuolaikinio meno lauke susiklosčiusias situacijas, tyrinėja fotografijos medijos prigimtį, erdvėlaikio suvokimo galimybes, garso ir peizažo santykį etc. Vsevolodo kūrybos bruožus įvardinti nėra lengva, menininko kūryba gana nevientisa, temos ir medijos dažnai keičiasi, tad kiekvienas kūrinys reikalauja vis kitokio aptarimo, bet tai jokiu būdu nėra priekaištas. Priešingai, toks atviras ir nuoširdus pradedančiojo menininko būvis turi daug energijos, kuri kurstoma pasitikėjimo, smalsumo ir noro kuo daugiau išmėginti, pasimatuoti kuo įvairesnes paties patirtas ar kitur pamatytas situacijas, temas, sukuria labai įdomias patirčių, emocijų ir idėjų konsteliacijas. Tai kaskart intriguoja.

 

Danutė Gambickaitė

 

KOMENTARŲ