Nepažįstamos spalvos dangus

EXT. BALKONAS - DIENA

LUKA (10) su KAROLIU (12) sėdi balkone. Luka įsikandusi nepridegtą cigaretę.

LUKA

Aš dabar žiūriu daug filmų, bet šiaip man filmai atrodo nesąmonė, o tau?

 

KAROLIS

Man patinka kai kurie. Matei 3D?

 

LUKA

Aha.

Luka išsiima cigaretę, žiūri.

LUKA

Čia mano senelio buvo.

 

KAROLIS

Kur jis dabar?

 

LUKA

Turi prisidegt?

EXT. BALKONAS – DIENA (PO KURIO LAIKO)

Kaimynas apačioje taiso automobilį. Karolis su Luka žiūri žemyn.

Luka vėl atsisėda ant suolelio balkone, paima šalia gulinčią degtukų dėžutę, prisidega cigaretę. Pažiūri į Karolį.

LUKA

Ko nieko nesakai?

 

KAROLIS

O ką sakyt?

 

LUKA

Kad rūkyti negerai.

Karolis gūžteli pečiais. Luka užsimerkia ir įtraukia cigaretės dūmą. Nekosėja, išleidžia jį iš lėto.

KAROLIS

Į plaučius neįtraukei.

 

LUKA

O kam? Nenorėjau.

 

Ji taip kurį laiką ,,rūko''.

LUKA

Aš graži, taip?

 

KAROLIS

Jo, turbūt.

 

LUKA

Turbūt?

 

KAROLIS

Kažkaip, kai taip paklausi... Niekas taip neklausia.

 

LUKA

O kol nepaklausiau, galvojai, kad aš graži?

 

KAROLIS

Negalvojau apie tai.

 

LUKA

Taip nebūna.

 

KAROLIS

Nežinau. Man patinka tavo keliai.

Ji pasuka galvą į jį, žiūri. Tada ima juoktis.

int. vonios kambarys – vakaras

Luka sėdi ant vonios krašto, žiūri į savo kelius. Pasigirsta skambutis į duris, ji krūpteli ir kurį laiką laukia, klausydamasi. Skambutis suskamba dar kelis kartus, bet ji nepajuda iš vietos.

int. svetainė – vakaras

Luka su cigarete dantyse ir mobiliuoju telefonu rankoje. Telefone ji ieško adresato numerio. Suradusi ima skambinti.

LUKA

(Telefonu)

Labas, tėti. Kas ten šaukia? A. O ką tu veiki? Anksčiau negalėjau, nes... su močiute ėjom pasivaikščioti. Tu užkimęs? O aš galiu rytoj atvažiuoti? Aha, močiutė į sodą važiuos. Kodėl? Bet man reikia. Kodėl? Ai.

Luka toliau kalba, bet jos žvilgsnis nukrypsta pro langą, ji kalba ir atsakinėja automatiškai, bet akivaizdu, kad jos mintys yra kitur.