Nevaikiška baimė

Nuogo moters kūno vaizdavimo tradicija, skaičiuojanti kone 500 metų akademinėje tapyboje ir skulptūroje, šiuolaikinių menininkų darbuose vis labiau tolsta nuo pastangos reprezentuoti idealumą, istorinio laikmečio suformuotą tobulų proporcijų kanoną. Abstrahuotą grožio suvokimą, turintį didaktinių ir moralinių poteksčių, pradėjo kritikuoti jau avangardistai, tačiau maskulinistiniame jų judėjime moters savireprezentacija, savistaba ir specifinis, lytiškumo nulemtas santykis su pasauliu nebuvo įtraukti į modernizmo programą. Atsakymų į šiuos klausimus siekiu surasti lapkričio 27 dieną „Krematoriume“ duris atvėrusioje parodoje „Nepatogus trikdymas“, kurios autorė lietuvių menininkė Krista Kurilionok drąsiomis ir ironijos nestokojančiomis formomis reflektuoja moteriškumą kaip dar vieną iliuzinę tapatybę „post-tiesos“ pasaulyje.

Šaltoje ir niūrioje patalpos erdvėje, itin pritaikytoje vienišai, be išorinių trukdžių ir be atidarymams būdingo euforinio patoso kūrinių apžiūrai, iškabinti paveikslai varijuoja nuo vidutinio (50×70 cm) iki monumentalaus (220×160 cm) dydžio. Juose vaizduojamos moterų figūros, kurių daugumą sudaro pačios menininkės savireprezentacija keistose, tarsi sapnų situacijose, įsitempusiomis, iš pažiūros skausmą keliančiomis ar priešingai – visiškai atsipalaidavusiomis pozomis. Figūros dažnai apsuptos su tamsiąja pasaulio ir žmogaus puse asocijuojamų būtybių – gyvačių, kačių, nasrus iššiepusių, baskerviliškų šunų ir kitų hibridų. Parodos anotacijoje išsakyta mintis apie psichologinį konfliktą materializuojasi santykyje tarp žmogaus ir gyvūnų figūrų. Šiek tiek manieringi, tačiau aiškiai atpažįstami moterų „vidiniai demonai“, kaip įniršis, pagieža, keršto troškimas įkūnijami gyvūnų simboliais, keliančiais nerimą žiūrovui, bet ne pačioms figūroms. Darbuose „Puolimas“ ir „Indrė“ jos meiliai apsikabinusios šiuos padarus, o skandinavų mitologiją primenančiame paveiksle „Odin“ karingai nusiteikusi mergina tvirtai spaudžia vieno iš pasiutusių, paklaikusiomis akimis šunų pavadėlį.

Kristos Kurilionok paroda „Nepatogus trikdymas“, nuotr. Vyto Nomado

Taigi paveikslų tematika yra susijusi su visuomenėje nepriimtinais, išstumtais impulsais, troškimais, nesuderinamumu tarp išorinės, taisyklių ir hierarchijų apribotos realybės ir vidinių ambivalentiškų jausenų, turinčių įgauti socialiai priimtiną formą. Šio bandymo rasti balansą nesėkmė pasireiškia triptike „Matyti. Žinoti. Prisiminti“, kuriame jaunos išvaizdos, ilgaplaukė mergina su už nugaros tykančiu katinu paskutinėje kūrinio dalyje užsisiuva sau akis. Regos netekties, apakimo bauginanti fantazija psichoanalizėje siejama su kastracijos nerimu. Graikų mito herojus Edipas, išsidūręs akis po savo nusikaltimo išsiaiškinimo, tevykdė švelniausią įmanomą teisingumą sau. Neatsitiktinai iš paveikslo dingusi juoda katė – kaltė yra internalizuojama, pareiga virsta objektyvia prievarta prieš save, o paklusnumas – kertine asmenybės dalimi.

Moters kūno abjektiškumas, nejauka, keliama keistai pažįstamų, kūdikystėje tyrinėtų, o dabartyje erotizuotų ir sunormintų jo formų įvairovė yra ne vien vyriškų baimių prarasti savo ego ir pasinerti atgal į okeaninę simbiozę padarinys, o dalis tapatybės, kurią tyrinėja menininkė. Pasimetimas savyje, neapibrėžtumo ir nerealybės jausmas kankina daugelį šiuolaikinių žmonių, priverstų rinktis nebe tarp gėrio ir blogio, o tarp mažesnės iš dviejų blogybių. Atstumiame ir išstumiame bruožus, kurie daro mus neefektyviais ir neprisitaikančiais, tačiau ar taip neprarandame savo autentiškumo? Kūrinys „Nepatogus trikdymas II“ atskleidžia šią dvilypumo ir skilusios savimonės būseną. Jame dviejų merginų, sėdinčių viena ant kitos, kūnai su labai jaunais, kone vaikiškais veidais, ištapyti tarsi žaismingai portretinei nuotraukai. Nejaukos atmosferą kelia jų dvyniškas panašumas – gal tai antrininkės arba alter ego apraiška? Viršutinės merginos veriantis piktas žvilgsnis paliečia kažką giliai užslėpto sąmonėje...

Būtent mokėjimas sukurti šiurpią ir klaustrofobišką atmosferą, priminti žiūrovui jo pamirštas baimes, paneigtas emocijas daro Kristos Kurilionok tapybą įdomia ir aktualia. Ne tik moterims.