Audriaus Gražio darbuose – nepakeliama būties lengvybė

Palangos viešosios bibliotekos parodų salėje liepos 10 dieną atidaryta dailininko Audriaus Gražio tapybos darbų paroda „Vaizdai“, kuri veiks visą vidurvasarį. Čia galima pamatyti vienuolika menininko paveikslų iš 2013–2018 metais sudarytų ciklų „Toliai“, „Paukščių Takas“, taip pat įvairių darbų skirtinga tematika: „Jordanija“, „Šiaurės jūra“, „Nematomo laiko matomi pavidalai“, „Sinkopės“ ir kt. Apžvelgiant parodą, kūriniai nejučia leidžiasi apibūdinami kaip nepakeliamai lengvi: drobėse užfiksuota būtis, atrodo, jose tik ir esti dėl savo lengvumo, slepiančio nepakeliamą prasmės, laiko, gyvenimo svorį.

Kaip liudija pavadinimas „Vaizdai“, A. Gražio paveikslai pasižymi išoriniu ir vidiniu vizualumu. Abstrakcionistine maniera kuriamos formos regimos ne vien tik drobės paviršiuje – jų prasmė įrašoma į gilesnius sluoksnius, įkraunant juos būties klausimais. Menininko darbuose svarbiausi elementai – koloristika ir horizontalumas: spalvos, derinamos išilgai, sukuria linijinę laiko tėkmės ir erdvės išdėstymo perspektyvą. Tai, savo ruožtu, kuria sekos, nuoseklumo įspūdį – įvykiai, prisiminimai ir kiti būties ženklai išdėstomi ne hierarchiškai, bet chronologiškai, kiekvienam taikant lygiavertiškumo principą. Taigi būtis A. Gražio drobėse sugaunama ne daiktiškai, bet per intensyvią spalvą ir abstrakčią formą, kurios įerdvina kūrinį ir įrašo jį į laiko tėkmę. Kruopščiai sukomponuoti spalvų plotai turi savo gyvybę ir ritmą. Ar tai būtų gamtos, kraštovaizdžio, kalnų tematika, ji paženklinta gilios laiko pajautos, kuri užpildo erdvę ir kreipiasi į žiūrovą: viskas, kas praeina, turi savo prasmę, savo būtiškumą, savo pavidalus, tik kaip ir kokie jie išlieka? Toks retorinis laikiškumo klausimas keliamas norint suvokti, kur praeinamybė pasilieka ir, jei jos nėra, tai kaip įprasminti savąją būtį. Todėl ir kai kurie paveikslai, perėmę muzikinius elementus, byloja apie trukmės ir ritmo, kaip praeinančių ir tuo pačiu tą akimirką įprasminančių elementų, svarbą Gražio kūryboje – juk sinkopės įsilieja į muzikinį taktą, išlaisvindamos jį iš taisyklingo ritmo, leisdamos jam nesutapti su metru. Taip ir gyvenimas, sustyguotas tarp griežtų natų ir laisvų sinkopių variacijų, atrodytų, atveria savo prasmės, klausimų, ieškojimų ir atradimų versmes.

Audrius Gražys, Iš ciklo „Toliai“, nuotr. D. Aleksandravičiūtės

Darbai, skirti laiko apmąstymo temoms, atspindi lėtą gyvenimo eigą, neskubų linijinį įvykių klostymąsi. Juose derinami achromatiniai juodos, pilkos, baltos spalvų akordai, tarp kurių įsiterpia šaltos mėlynos, violetinės spektro spalvos. Gamtą ar geografinę vietovę perteikiantys kūriniai ryškesni, intensyvesni, juose būtis skleidžiasi nevaržomai, todėl spalvų paletė varijuoja nuo geltonos saulės iki padūmavusių tamsiai raudonų žemės tonų. Intensyviausią dinamiką išreiškia „Jordanija“: šiame paveiksle gamtos jėga išsiveržia pirmapradžiais savo pavidalais – gaivališkai besimaišančios dangaus, kalnų, vėjo stichijos įtraukia į spalvų ir formų sūkurį.

Tad šioje A. Gražio darbų parodoje galima išvesti dvi paraleles, kurios nepriklausomai viena nuo kitos paliečia jo kūrybą: dinamiškas gamtos veikimas ir tyliai slenkantis būties laikas: abi jos savaip įtraukia, turi savo intensyvumus, o svarbiausia – abi žavi nepakeliamu lengvumu.